Svet-Stranek.cz
zhcplzen.diskutuje.cz
Západočeské hudební centrum

Členové ZHC / Kontakty:zhcplzen.diskutuje.cz

Členové ZHC / Kontakty

Kontaktní adresa: 

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D.

Klatovská 51

30100 Plzeň

mail: feiferlo@khk.zcu.czčlenové Západočeského hudebního centra

Augustinová Michaela: aug.michaela@seznam.cz

Averkiev Maxim: avermax@seznam.cz

Bartoš Miroslav: gabriel.g@seznam.cz

Bezděk Jiří Doc. Mgr.: skl.bezdek@seznam.cz

Bezděková Hana, Mgr.: hanabez@seznam.cz

Bokůvková Vlasta Doc. PhDr.: Bokuvkovi01@seznam.cz 

Brabcová Petra: pbdoma@seznam.cz

Černá Anna

Červenka Martin steel_martin@seznam.cz

Duras Jindřich

Feiferlíková Romana Mgr. Ph.D.: feiferlo@khk.zcu.cz

Fiala Jaroslav Doc. PhDr.

Friesl Karel karelfriesl@gmail.com

Hájek Karel

Haas Roman: rhaas@centrum.cz

Janovický Karel: simsova@simsova.demon.co.uk

Jindrová Jana Doc.PhDr.: jana.jindrova@pilsfree.net

KarpíšekTomáš: karpisektom@gmail.com

Kos Martin: kos.martin@click.cz

Luhanová Svatava: luhanh@volny.cz

Mandysová Daniela Doc. PaedDr.: mandyska@khk.zcu.cz

Marcinková Smolová Jana jasmol@centrum.cz

Müllerová Věra: vmullerova@volny.cz

Novák Petr: petrnovakplzen@centrum.cz

Nováková Marie Mgr.: aymee@seznam.cz-

Pexidr Karel JUDr.  pexidrkarel@seznam.cz

Rektorys Artuš

Rezková Věra

Rösner Jan: jan.rosner@seznam.cz

Sak Tomáš

Samiec Pavel: freepilgrim@seznam.cz>

Sedláček Jan

Sedláček Michal: mica.sedlacek@seznam.cz

SchuldováRomana:  romasch1@seznam.cz

SlimáčekJan: J.Slimacek@seznam.cz

Spáčil Eduard: spacil.mms@tiscali.cz

Špíral Václav: vaclav.spiral@skladatele.eu

Tichá Alena: alena.ticha@volny.cz

Tichý Jaromír: jaromir.tichy@volny.cz-

Tomažičová Jana Mgr.: tomazicova@centrum.cz-

Vimrová Eva MgA. Ph.D.: struncova.Eva@seznam.cz

Vlachová Jarmila: jarkordeon@seznam.cz

Vyšata Jiří: j.vysata@email.cz

Zatloukalová Zuzana PhDr.: zuzana.zatloukalova@pl.rozhlas.cz